Súhlas s GDPR

Aplikácia používaná na zabezpečenie súladu tohto webu s GDPR, zhromažďuje vašu IP a e-mailovú adresu za účelom spracovania údajov. Na ďalšiu kontrolu.

Môžete aktualizovať údaje svojho účtu, pokiaľ nie sú presné. Môžete požiadať o správu, ktorá bude obsahovať všetky osobné údaje, ktoré pre vás uchovávame. Môžete požiadať o vymazanie všetkých osobných údajov z nášho obchodu.

Napíšte na e-mail info@davidovavcelifarma.cz.