Pristanak na GDPR

Aplikacija koja se koristi za osiguranje usklađenosti ove web stranice s GDPR-om prikuplja vašu IP adresu i adresu e-pošte za potrebe obrade podataka. Za daljnji pregled.

Možete ažurirati podatke o svom računu ako su netočni. Možete zatražiti izvješće koje će sadržavati sve osobne podatke koje imamo o vama. Možete zatražiti brisanje svih osobnih podataka iz naše trgovine.

Pišite na e-mail info@davidovavcelifarma.cz.