Odredbe i uvjeti

I. Osnovne odredbe

 1. Ovi opći uvjeti (u daljnjem tekstu "uvjeti") izdani su u skladu s § 1751 et seq. Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik (u daljnjem tekstu samo "Građanski zakon")

  Prodavač:
  David Binko
  ID: 87421089
  PDV broj: nije porezni obveznik
  sa sjedištem: Brno, Veselá 237/37, Brno 602 00
  adresa za dopisivanje: Střelnice 2733/1, Brno, 628 00
  Podatkovna kutija: rv25kye

  kontakt informacije:
  e-pošta: david@davidovavcelifarma.cz
  telefon: +420 723 980 680
  www.davidovavcelifarma.cz
  (u daljnjem tekstu "Prodavatelj")

 2. Ovim uvjetima uređuju se međusobna prava i obveze prodavatelja i fizičke osobe koja sklapa ugovor o kupoprodaji izvan svoje poslovne djelatnosti potrošača, odnosno u okviru svoje poslovne djelatnosti (u daljnjem tekstu: kupac) putem web sučelje koje se nalazi na web stranici dostupnoj na internetskoj adresi www .davidovavcelifarma.cz (u daljnjem tekstu "online trgovina").
 3. Uvjeti su sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Odstupanja u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost pred odredbama ovih uvjeta.
 4. Ovi uvjeti i kupoprodajni ugovor sklopljeni su na češkom jeziku.

II. Informacije o robi i cijenama

 1. Informacije o robi, uključujući cijene pojedine robe i njihove glavne značajke, dane su za pojedinu robu u katalogu internetske trgovine. Cijene robe navedene su s uključenim porezom na dodanu vrijednost, svim pripadajućim naknadama i troškovima povrata robe, ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Cijene proizvoda vrijede za vrijeme dok su prikazane u web trgovini. Ova odredba ne isključuje pregovore o kupoprodajnom ugovoru pod pojedinačno dogovorenim uvjetima.
 2. Sva prezentacija robe koja se nalazi u katalogu internet trgovine je informativne prirode i prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom.
 3. Podaci o troškovima pakiranja i dostave robe objavljeni su u web trgovini. Informacije o troškovima vezanim uz pakiranje i dostavu robe navedene u internetskoj trgovini vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje unutar područja Republike Češke.
 4. Eventualni popusti s kupovnom cijenom robe ne mogu se međusobno kombinirati, osim ako se prodavatelj i kupac drugačije ne dogovore.

III. Narudžba i sklapanje kupoprodajnog ugovora

 1. Troškove kupca nastale korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi sam kupac. Ti se troškovi ne razlikuju od osnovne stope.
 2. Kupac naručuje robu popunjavanjem narudžbenice bez registracije.
 3. Prilikom narudžbe kupac odabire robu, broj robe, način plaćanja i dostave.
 4. Prije slanja narudžbe, kupcu je omogućena provjera i promjena podataka koje je unio u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb NARUČI
 5. Podatke navedene u narudžbi prodavatelj smatra točnima. Uvjet za valjanost narudžbe je ispunjavanje svih obveznih podataka u obrascu narudžbe te potvrda kupca da je upoznat s ovim uvjetima.
 6. Odmah nakon zaprimanja narudžbe, prodavatelj kupcu šalje potvrdu o primitku narudžbe na e-mail adresu koju je kupac upisao prilikom narudžbe. Ova potvrda je automatska i ne predstavlja ugovor. Kupoprodajni ugovor je sklopljen tek nakon što prodavatelj prihvati narudžbu. Obavijest o prihvaćanju narudžbe dostavlja se na e-mail adresu kupca.
 7. Ukoliko prodavatelj ne može ispuniti bilo koji od uvjeta navedenih u narudžbi, poslat će kupcu izmijenjenu ponudu na njegovu e-mail adresu. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom kupoprodajnog ugovora, a kupoprodajni ugovor je u tom slučaju sklopljen potvrdom kupca o prihvaćanju ove ponude prodavatelju na njegovu e-mail adresu navedenu u ovim uvjetima.
 8. Sve narudžbe prihvaćene od strane prodavatelja su obvezujuće. Kupac može otkazati narudžbu sve dok kupac ne primi obavijest o prihvaćanju narudžbe od strane prodavatelja. Kupac može otkazati narudžbu telefonom na broj telefona prodavatelja ili e-mail adresu navedenu u ovim uvjetima.
 9. U slučaju da je došlo do očite tehničke pogreške prodavatelja prilikom označavanja cijene robe u web trgovini, odnosno prilikom naručivanja, prodavatelj nije dužan isporučiti robu kupcu uz očito neispravnu. cijenu, čak i ako je kupcu poslana automatska potvrda primitka narudžbe prema ovim uvjetima. Prodavatelj obavještava kupca o pogrešci bez nepotrebnog odgađanja i šalje kupcu izmijenjenu ponudu na njegovu e-mail adresu. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom kupoprodajnog ugovora, a kupoprodajni ugovor je u tom slučaju sklopljen potvrdom kupca o prihvaćanju na e-mail adresu prodavatelja.

  IV. Uvjeti plaćanja i isporuke robe

  1. Cijenu robe i sve troškove vezane uz isporuku robe prema kupoprodajnom ugovoru kupac može platiti na sljedeće načine:
   • Plaćanje pouzećem - novac za robu kupac plaća isključivo prilikom preuzimanja robe u gotovini ili kreditnom karticom poštaru (kuriru) ili na mjestu dostave.
   • Bankovnom doznakom - nakon zaprimanja narudžbe (prijedloga za sklapanje kupoprodajnog ugovora) prodavatelj kupcu šalje iznos kupoprodajne cijene, broj računa i varijabilni simbol plaćanja. Kupac upisuje broj narudžbe kao promjenjivi simbol. Kupac će robu platiti na žiro račun prodavatelja 8410749002/5500 prije slanja robe, u suprotnom roba neće biti poslana odn. predano. Ovakav način plaćanja kupoprodajne cijene smatra se akontacijom kupoprodajne cijene.
   • Online plaćanje putem payment gatewaya - plaćanje će se odvijati izravno preko Shopify Payments payment gatewaya uz jamstvo sigurnosti, zaštite od zlouporabe i 3D Secure verifikacije.
  2. Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je dužan platiti prodavatelju troškove pakiranja i dostave robe u ugovorenom iznosu. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove vezane uz isporuku robe.
  3. U slučaju plaćanja pouzećem kupoprodajna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupoprodajna cijena dospijeva u roku od 7 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.
  4. U slučaju bankovnog prijenosa ili online plaćanja, kupčeva je obveza plaćanja kupoprodajne cijene ispunjena kada je odgovarajući iznos odobren na bankovni račun prodavatelja.
  5. Prodavatelj od kupca ne zahtijeva nikakvo plaćanje unaprijed ili slično. Plaćanje kupoprodajne cijene prije otpreme robe nije polog.
  6. Prema Zakonu o prijavi prodaje, prodavatelj je dužan kupcu izdati račun. Istodobno, dužan je zaprimljene prodaje prijaviti poreznoj upravi putem interneta, u slučaju tehničkog kvara, najkasnije u roku od 48 sati.
  7. Roba se isporučuje kupcu:
   • na adresu koju je kupac naveo u narudžbi,
   • putem dostavnog ureda na adresu dostave koju navede kupac.
  8. Izbor načina dostave vrši se prilikom naručivanja robe.
  9. Troškovi dostave robe, ovisno o načinu slanja i preuzimanja robe, navedeni su u narudžbi kupca i prodavateljevoj potvrdi narudžbe. U slučaju da je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove vezane uz ovaj način prijevoza.
  10. Ako je prema kupoprodajnom ugovoru prodavatelj dužan isporučiti robu na mjesto koje je kupac naveo u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu prilikom isporuke. Ako je iz razloga na strani kupca potrebno višekratno isporučiti robu ili na drugačiji način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan podmiriti troškove ponovljene isporuke robe, ili troškove povezane s drugim načinom dostave.
  11. Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe te u slučaju nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju povrede pakiranja koja ukazuje na neovlašteni upad u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.
  12. Prodavatelj kupcu izdaje porezni dokument - račun. Porezna potvrda se šalje na e-mail adresu kupca.
  13. Kupac stječe pravo vlasništva na robi plaćanjem cjelokupne kupoprodajne cijene robe uključujući i troškove dostave, ali prethodno preuzimanjem robe. Odgovornost za slučajno uništenje, oštećenje ili gubitak robe prelazi na kupca u trenutku prihvaćanja robe ili u trenutku kada je kupac imao obvezu primiti robu, ali to nije učinio suprotno kupoprodajnom ugovoru.
  14. Aktualne cijene dostave objavljene su na web stranici prodavatelja: https://davidovavcelifarma.cz/pages/doprava-a-platba

  V. Odustanak od ugovora

  1. Kupac koji je kupoprodajni ugovor zaključio izvan svoje poslovne djelatnosti potrošača ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora.
  2. Rok za odustanak od ugovora je 14 dana
   • od dana primitka robe,
   • od dana preuzimanja zadnje isporuke robe, ako je predmet ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova,
   • od dana prihvaćanja prve isporuke robe, ako je predmet ugovora redovita ponovljena isporuka robe,
  3. Kupac između ostalog ne može odustati od kupoprodajnog ugovora:
   • o isporuci robe koja je modificirana prema željama kupca ili za njegovu osobu,
   • isporuku kvarljive robe, kao i robe koja se nakon dostave nepovratno pomiješala s drugom robom,
   • isporuku robe u zatvorenoj ambalaži koju je kupac izvadio iz ambalaže te je iz higijenskih razloga nije moguće vratiti,
   • u drugim slučajevima navedenim u § 1837 ogz.
  4. Kako bi ispoštovao rok za povlačenje, kupac mora poslati izjavu o povlačenju unutar roka za povlačenje.
  5. Odustanak od kupoprodajnog ugovora kupac šalje na e-mail ili adresu za dostavu prodavatelja navedenu u ovim uvjetima. Prodavatelj će kupcu odmah potvrditi primitak obrasca.
  6. Kupac koji odustane od ugovora dužan je robu vratiti prodavatelju u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora s prodavateljem. Kupac snosi troškove povrata robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem.
  7. Ako kupac odustane od ugovora, prodavatelj će mu bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od odustajanja od ugovora, vratiti sva novčana sredstva, uključujući i troškove dostave, koja je primio od njega, na isti način. Prodavatelj će primljeni novac vratiti kupcu na drugi način samo ako je kupac suglasan i ako to ne uzrokuje dodatne troškove.
  8. Ukoliko je kupac odabrao drugačiji način dostave robe od najjeftinije ponuđene od strane prodavatelja, prodavatelj će kupcu nadoknaditi troškove dostave robe u iznosu koji odgovara najjeftinijem ponuđenom načinu dostave robe. .
  9. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što mu kupac preda robu ili dokaže da je robu poslao prodavatelju.
  10. Robu kupac mora vratiti prodavatelju neoštećenu, nenošenu i nezagađenu te po mogućnosti u originalnom pakiranju. Prodavatelj ima pravo jednostrano prebiti zahtjev za naknadu štete nastale na robi sa zahtjevom kupca za povratom kupovne cijene.
  11. Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora zbog rasprodanosti zaliha, nedostupnosti robe ili kada je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe obustavio proizvodnju ili uvoz robe. Prodavatelj odmah obavještava kupca putem e-mail adrese navedene u narudžbi te mu u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od kupoprodajnog ugovora vraća sva sredstva, uključujući troškove dostave, koja je od njega primio temeljem ugovora, na isti način. , ili na način koji odredi kupac.

  VI. Prava od neispravne izvedbe

  1. Prodavatelj je odgovoran kupcu da roba po primitku bude bez nedostataka. Konkretno, prodavatelj je odgovoran kupcu da je u trenutku kada je kupac preuzeo robu:
   • roba ima svojstva o kojima su se stranke dogovorile, a u nedostatku dogovora ima svojstva koja je prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju oglašavanja koje su oni izvršili,
   • roba je prikladna za svrhu za koju prodavatelj navodi njezinu uporabu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,
   • kvaliteta ili dizajn robe odgovara ugovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn utvrđen prema ugovorenom uzorku ili modelu,
   • je roba u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i
   • roba odgovara zahtjevima zakonskih propisa.
  2. Ako se nedostatak pokaže u roku od šest mjeseci od dana kada je kupac primio robu, smatra se da je roba već imala nedostatak pri primitku. Kupac ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka. Ova se odredba ne odnosi na robu prodanu po nižoj cijeni na nedostatak za koji je dogovorena niža cijena, na istrošenost robe uzrokovanu njenom uobičajenom uporabom, na rabljenu robu na nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti. i potrgati robu koju je imao kada ju je kupac preuzeo ili ako iz toga proizlazi da je zbog prirode robe.
  3. U slučaju kvara, kupac može reklamirati prodavatelja i zahtijevati:
   • zamjena za novu robu,
   • popravak robe,
   • razuman popust od kupoprodajne cijene,
   • odstupiti od ugovora.
  4. Kupac ima pravo odustati od ugovora:
   • ako roba ima bitni nedostatak,
   • ako stvar ne može pravilno koristiti zbog opetovane pojave nedostatka ili nedostataka nakon popravka,
   • u slučaju većeg broja nedostataka proizvoda.
  5. Prodavatelj je dužan prihvatiti reklamaciju u svim poslovnicama u kojima je prihvaćanje reklamacije moguće, a može iu sjedištu ili mjestu poslovanja. Prodavatelj je dužan kupcu izdati pisanu potvrdu o tome kada je kupac ostvario pravo, kakav je sadržaj prigovora i koji način postupanja s prigovorom kupac traži, kao i potvrdu o datumu i načinu postupanja. prigovor, uključujući potvrdu o popravku i njegovom trajanju, ili pismeno obrazloženje odbijanja prigovora.
  6. Prodavatelj ili od njega ovlašteni djelatnik o prigovoru će odlučiti odmah, au složenim slučajevima u roku od tri radna dana. Ovo razdoblje ne uključuje vrijeme koje je potrebno za vrstu proizvoda ili usluge za stručnu procjenu kvara. Reklamacija, uključujući i otklanjanje nedostatka, mora se riješiti bez odgađanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije, osim ako se prodavatelj i kupac ne dogovore o dužem roku. Uzaludni istek tog roka smatra se bitnom povredom ugovora i kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora. Trenutkom prijave reklamacije smatra se trenutak kada je volja kupca (ostvarenje prava iz neispravne činidbe) izražena prodavatelju.
  7. Prodavatelj pisanim putem obavještava kupca o ishodu prigovora.
  8. Pravo na neispravnu činidbu ne pripada kupcu ako je kupac prije preuzimanja stvari znao da stvar ima nedostatak ili ako je kupac sam prouzročio nedostatak.
  9. U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na naknadu namjenski učinjenih troškova nastalih povodom podnošenja prigovora. Kupac to pravo može ostvariti kod prodavatelja u roku od mjesec dana nakon isteka jamstvenog roka.
  10. Izbor načina reklamacije je na kupcu.
  11. Prava i obveze ugovornih strana u vezi s pravima iz neispravne izvedbe uređena su Odjeljcima 1914 do 1925, Odjeljcima 2099 do 2117 i Odjeljcima 2161 do 2174 Građanskog zakonika i Zakonom br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača.
  12. Ostala prava i obveze strana u vezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke uređuju se postupkom reklamacije prodavatelja.

  VII. Dostava

  1. Ugovorne strane mogu svu pisanu korespondenciju dostavljati jedna drugoj elektroničkom poštom.
  2. Kupac dostavlja korespondenciju prodavatelju na e-mail adresu navedenu u ovim uvjetima. Prodavatelj dostavlja kupcu korespondenciju na e-mail adresu navedenu u njegovom korisničkom računu ili u narudžbi.

  VIII. Izvansudsko rješavanje sporova

  1. Za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova proizašlih iz kupoprodajnog ugovora nadležna je Češka trgovačka inspekcija sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID broj: 000 20 869, internetska adresa: https: //adr.coi.cz/cs. Za rješavanje sporova između prodavatelja i kupca iz kupoprodajnog ugovora može se koristiti platforma za online rješavanje sporova na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  2. Europski potrošački centar Češka, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka prema Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o internetskom rješavanju potrošačkih sporova).
  3. Prodavatelj je ovlašten za prodaju robe na temelju obrtničke dozvole. Prometnu inspekciju obavlja nadležna trgovačka služba iz svoje nadležnosti. Između ostalog, Češka trgovačka inspekcija nadzire usklađenost sa Zakonom br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača, unutar definiranog područja.

  IX Završne odredbe

  1. Svi dogovori između prodavatelja i kupca regulirani su pravnim poretkom Republike Češke. Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni element, tada su stranke suglasne da se za odnos primjenjuje pravo Češke Republike. Ovo ne utječe na prava potrošača koja proizlaze iz opće obvezujućih pravnih propisa.
  2. U odnosu na kupca, prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredaba § 1826 stavak 1 pismo e) Građanskog zakonika.
  3. Sva prava na web stranicu Prodavatelja, posebice autorska prava na sadržaj, uključujući izgled stranice, fotografije, filmove, grafiku, zaštitne znakove, logotipe i druge sadržaje i elemente, pripadaju Prodavatelju. Zabranjeno je kopirati, mijenjati ili na drugi način koristiti web stranicu ili njen dio bez suglasnosti prodavatelja.
  4. Prodavatelj ne odgovara za pogreške nastale intervencijama trećih osoba u web trgovini ili njezinim korištenjem u suprotnosti s namjenom. Prilikom korištenja internetske trgovine kupac ne smije koristiti postupke koji bi mogli negativno utjecati na njezin rad te ne smije obavljati aktivnosti koje bi njemu ili trećim osobama mogle ometati ili koristiti softver ili druge komponente koje čine internetsku trgovinu i neovlašteno koristiti Internet trgovinu, njezine dijelove ili programsku opremu na način koji bi bio suprotan njezinoj namjeni ili namjeni.
  5. Kupac ovime preuzima rizik promjene okolnosti u smislu § 1765, stavak 2 Građanskog zakonika.
  6. Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije mu dostupan.
  7. Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst uvjeta. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta.

  Ovi uvjeti stupaju na snagu 1. siječnja 2023. Ažurirano 1.4.2024.